วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โครงงานวิทยาศาสตร์กรอบรูปไม้ไอติม

โครงการสิ่งประดิษฐ์ กรอบรูปจากไม้ไอติม

โครงการสิ่งประดิษฐ์ กรอบรูปจากไม้ไอติม
ผู้จัดทำ นายธนดล จำปาวัตตะ
- หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันไม้ไอติมเพิ่มมากขึ้นจากยอดขายไอติมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจากปัญหาโลกร้อนทำให้มีคนบริโภคไอติมเยอะขึ้นซึ่งปัญหาที่ตามมาเมื่อทานเสร็จก็คือ ไม้ไอติม
จึงมีความคิดที่จำนำไม้ไอติมที่ทานเสร็จแล้วนำมาประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นสิ่งต่างๆรวมทั้งกรอบรูปไม้ไอติมนี้ด้วยที่สามารถใช้ประโยชน์และลดค่าใช้จ่ายอีกทั้งลดปัญหาขยะที่มาจากไม้ไอติมได้อีกด้วย

- วัตถุประสงค์
(1) เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบรูป
(2) เพื่อลดค่าใชช้จ่ายที่ต้องเสียไปเป็นค่ากรอบรูป
(3) เพื่อลดปัญหาขยะจากไม้ไอติม

- ขอบเขต
สถานที่ทำ คือ 7/1 หมู่10 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000

- อุปกรณ์
(1) ไม้ไอติม
(2) กาว
(3) สีที่จะใช้ระบายไม้ไอติม

- ขั้นตอนการดำเนินงาน
(1) รวบรวมไม้ไอติม
(2) นำมาเรียงกันโดยให้ใหญ่กว่ารูปภาพที่เราจะใส่กว่า
(3) เมือเรียงและติดกาวเรียบร้อยแล้ว ให้นำไม้ไอติมที่เหลือ ติดตามขอบของไม้ไอติมที่เรียงไว้
(4) ระบายสีให้สวยงาม
(5) นำรูปมาใส่

- ประโยชน์ที่ได้รับ
(1) สามารถลดปัญหาขยะซึ่งมาจากไม้ไอติม
(2) สามารถนำมาเป็นรายได้เสริม
(3) สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพราะค่ากรอบรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น